Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder AVG genoemd) d.d. 25 mei 2018, worden de persoonsgegevens van klanten van Jouw Administratie veilig beschermd en dit op een transparante manier. Verantwoordelijke hiervoor is Anneliese Oris, te bereiken via info@jouwadministratie.be.

De persoonsgegevens verstrekt u zelf op een eerlijke manier door gebruik te maken van de diensten van Jouw Administratie.

Jouw Administratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: de door u gevraagde administratieve diensten, het afhandelen van betalingen, facturatie.
Jouw Administratie verwerkt enkel persoonsgegevens voor wettelijke verplichtingen.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden gegeven en voor wettelijke doeleinden. D.w.z. zolang u klant bent in het algemeen.

Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen in het programma Excel op Dropbox. Een papieren kopie van de facturen met klantgegevens wordt bezorgd aan het accountantskantoor. Na de wettelijke termijn worden deze gegevens vernietigd.

Jouw Administratie verstrekt in geen geval gegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

De website van Jouw Administratie gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hierdoor kan de website optimaal werken en worden bv. uw voorkeursinstellingen onthouden.

Afmelden van cookies kan door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kan ook alle informatie die eerder werd opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U heeft tevens het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jouw Administratie. Dit kan enkel door een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek tot inzage mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy maakt u hierbij uw pasfoto, de strook met nummers, het identiteitskaartnummer en RSZ-nummer zwart. Jouw Administratie zal zo snel mogelijk uw verzoek verwerken, zeker binnen de vier weken.

Jouw Administratie gaat ernstig om met de bescherming van uw persoonsgegevens. Er worden passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Mocht u het idee hebben dat uw persoonsgegevens toch niet voldoende beveiligd zijn en indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@jouwadministratie.be.

Contactgegevens:
Anneliese Oris, Arendonk
info@jouwadministratie.be
O.N.: 0651.948.480